Vilniaus kooperacijos kolegijoje kvalifikaciją kelia buhalteriai
Technologijos
Trečiadienis, 05 Vasaris 2014 12:40

Nors gali atrodyti, kad vieną kartą išmokus buhalterijos – ūkinių operacijų apskaitos taisyklių, jas taikydamas gali dirbti metų metus, tačiau kintantys teisės aktai, diegiamos naujos technologijos verčia nuolat kelti kvalifikaciją. Siekiantiems tobulėti padeda Vilniaus kooperacijos kolegijos (VKK) vykdomi buhalterinės apskaitos specialistų mokymai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

Į naujoves apskaitos ir mokesčių srityse orientuoti mokymai inicijuoti kolegijai bei jos partneriams įvertinus, kokių kvalifikacijų labiausiai trūksta įmonių darbuotojams. Ypatingas dėmesys skirtas naujoviškiems mokymo metodams: nepaisant to, kad VKK jau turi patirties organizuojant panašius mokymus, mokyklos ekspertai papildomai tobulino kvalifikaciją kitose Europos šalyse.

 

Ši dėstytojų patirtis padeda dalyviams ne tik įgyti naujų žinių, bet ir geriau jas pritaikyti panaudojant informacines technologijas. Išklausiusieji kursą bus plačiau susipažinę ir išnagrinėję darbo etiką, mokesčių ir apskaitos naujienas, patobulinę įgūdžius apskaitos kompiuterizavimo srityje. Be to, jie gerai išmanys nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus. Kursų dalyviai mokosi kurti duomenų bazes, saugoti dokumentus elektroninėje erdvėje, jie įgis kitų šiai specialybei būtinų kompetencijų. Visų kursą sėkmingai pabaigusių dalyvių žinias paliudys VKK nustatyta tvarka išduoti pažymėjimai.

 

Šį projektą VKK įgyvendina partneriaudama su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija bei kooperatine bendrove Lietuvos kooperatyvų sąjunga.

 

Mokymams įgavus pagreitį, apie iššūkius ir lūkesčius ruošiantis ir vedant paskaitas pakalbinome vieną iš lektorių – Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus pavaduotoją studijoms Ritą Vipartienę.

 

Kaip vyksta darbas paskaitų metu?

Mano grupėje mokosi 20-25 žmonės. Jau pirmos paskaitos metu pastebėjau, kad auditorija yra įvairialypė, tad vienas didžiausių iššūkių buvo tai, jog reikėjo rasti optimalų kurso medžiagos pateikimo būdą. Tiesa, mane labai maloniai nustebino tai, kad visi mokymų dalyviai buvo susipažinę su apskaitos programomis. Aš dėstau darbą su „Excel“ programa ir kaip ją išnaudoti kuo efektyviau. Paskaitų metu paaiškėjo, kad du trečdaliai dalyvių turi programos naudojimo pagrindus, tačiau likusiesiems jų trūksta. Taigi, dalyviai turėjo puikią progą ir pasidalyti patirtimi bei patarti vieni kitiems, ir išmokti kažko naujo.

 

Kaip vyko pasirengimas mokymams?

Pasirengimo etapas buvo ilgas, ruoštasi rimtai. Nepaisant to, kad dėstytojai turi sukaupę tikrai nemažai patirties, jie stažavosi užsienyje ir gilino savo žinias, kaip efektyviau galima mokyti. Sudaryta medžiaga buvo aptarinėjama diskusijų ir seminarų metu. Siekėme, kad ji būtų pateikta kuo aiškiau ir suprantamiau. Taip pat buvo parengti mokomieji filmukai ir garso įrašai, kurie naudingi tiek kartojant kursą, tiek mokantis savarankiškai. Darbo buvo įdėta tikrai nemažai. Toliau tą patirtį naudosime ir darbe su studentais – būsimais darbdaviais.

 

Kokie buvo Jūsų lūkesčiai prieš pradedant mokymus ir dabar jiems įsibėgėjus?

Manau, kad svarbiausia buvo įgyvendinti savo siekius nuo A iki Z ir pasidalyti sukaupta patirtimi. Mūsų tikslas sukurti produktą, kuris būtų naudingas įmonei. Tokio pobūdžio mokymai yra labai reikalingi, ypač šiandien, kai buhalteriui keliami vis didesni reikalavimai. Reikia pasidžiaugti dar ir tuo, kad ne tik mokymų dalyviai tobulėja, bet ir mes, lektoriai, turime galimybę pasisemti ir įgyti žinių dirbdami su praktikais. Tad labai tikimės, kad šie mokymai nebus vienkartinis dalykas, nes susidomėjimas išties didelis, o ir pastangų įdėta daug, todėl tikime, kad jie vyks ir ateityje.

 

Remdamasi šia gerąja patirtimi Vilniaus kooperacijos kolegija kviečia visus socialinius partnerius, verslininkus bei darbuotojų organizacijas, kooperuotis, kurti bei tobulinti tikslinio mokymo programas drauge.

 

Ramunė Budrionytė, projekto mokymų ekspertė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ir tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja:

Vykstant pasirengimui mokymams ir aš pati turėjau galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose. Ypač naudingos buvo paskaitos apie pristatymų rengimą, lektoriaus elgesį auditorijoje, auditorijos valdymą ir apie darbą „Power Point“ bei „Excel“ programomis. Didžiausią įspūdį paliko vizitas į Londoną – apsilankymo ACCA (Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija), BPP (Didžiosios Britanijos universitetas bendradarbiaujantis su ACCA) metu gavau daug naudingos profesinės informacijos.

 

Karolis Devyžis, projekto mokymų ekspertas, kapitalo pritraukimo ir finansų valdymo konsultavimo paslaugų bendrovės „InCapital Consulting“ partneris:

Vienas didžiausių iššūkių buvo darbas su tose pačiose grupėse besimokančiais skirtingo žinių lygio klausytojais, nes reikėjo sugebėti sudominti visus dalyvius. Tačiau noriu pasidžiaugti tuo, kad mano pagrindinis lūkestis, jog dalyviai bus žingeidūs bei aktyvūs, viršytas su kaupu.

 


Susijusios naujienos:


Reklaminis skydelis

Mūsų draugai

It naujienos

Deviceinformed