„AutoCAD 2009–2010“ pradmenys
IT knygynas
Trečiadienis, 10 Vasaris 2010 10:34
Pavadinimas: „AutoCAD 2009–2010“ pradmenys
Autorius: Vytenis Sinkevičius
Išleidimo data: 2010-02-09
Puslapių skaičius: 872 psl.
Kaina: 88.29 Lt

Aprašymas:

„AutoCAD“ yra viena galingiausių automatizuoto braižymo ir projektavimo sistemų. Su ja galima nubrėžti bet kokio sudėtingumo ir bet kurios srities brėžinius, tačiau tam reikia labai daug žinių.

Šioje knygoje pateikti pagrindiniai darbo su „AutoCAD 2009-2010“ principai. Pateiktos žinios padės perprasti ir kitas automatizuoto projektavimo sistemas. Knyga skirta studentams ir inžinieriams, studijuojantiems kompiuterinę braižybą ir grafiką, automatizuoto projektavimo pagrindus. Tai vadovėlis savarankiškai studijuojantiems.

Turinys:

Įvadas 17
A. AutoCAD pagrindai 21
1. Pirmasis brėžinys 23
1.1. AutoCAD programos paleidimas 23
1.1.1. AutoCAD programos lango sandara 24
1.1.2. Brėžinio langas ir jo dydis 27
1.1.3. Komandų eilutė ir teksto langas (Command line) 28
1.1.4. Būsenos juosta (Status bar) 30
1.1.5. Meniu juosta (Menu Bar) 31
1.1.6. Įrankių juostos (Toolbars) 32
1.2. Pirmoji atkarpa brėžinyje 33
1.2.1. Atkarpos brėžimas komandų eilutėje įrašant koordinates 33
1.2.2. Atkarpos brėžimas pele 34
1.3. Brėžinio išsaugojimas 35
1.4. Darbo užbaigimas 36
2. Darbas su failais 37
2.1. Trafareto failo sukūrimas ir panaudojimas 37
2.1.1. Brėžinio parametrų keitimas 37
2.1.2. Apskritimo brėžimas 38
2.1.3. Brėžinio trafareto išsaugojimas (SAVEAS) 39
2.1.4. Savo trafareto panaudojimas 40
2.2. Sukurto brėžinio atidarymas darbo metu (Open) 41
2.3. Brėžinių langų valdymas (Window) 41
2.4. Naujo brėžinio išsaugojimas savame aplanke (SAVE) 42
2.5. Atverto brėžinio išsaugojimas kitu pavadinimu (SAVEAS) 43
2.6. Darbo su failais komandos (FILEDIA) 44
2.6.1. Naujo brėžinio lango atvėrimas (NEW) 44
2.6.2. Brėžinio failo atvėrimas (OPEN) 45
2.6.3. Brėžinio išsaugojimas nurodytu pavadinimu (SAVEAS) 45
2.6.4. Brėžinio išsaugojimas (QSAVE) 46
2.7. Darbo su failais sisteminiai kintamieji 46
2.7.1. Aktyvaus brėžinio failo vardas (DWGNAME) 46
2.7.2. Aktyvaus brėžinio failo aplankas (DWGPREFIX) 46
2.7.3. Aktyvaus brėžinio vardo būsena (DWGTITLED) 47
2.7.4. Naujo brėžinio parengimo vedlys (STARTUP) 47
3. AutoCAD komandos 49
3.1. Vartotojo Windows terpė 49
3.1.1. AutoCAD meniu panaudojimas 49
3.1.2. Dialogo langai. Brėžinio parinkčių dialogo langas (Options) 50
3.2. Brėžimo vietos konteksto meniu 55
3.3. AutoCAD programos lango konteksto meniu 59
3.3.1. Antraštės juostos konteksto meniu 59
3.3.2. Mygtukų konteksto meniu 59
3.3.3. Modelio ir maketo konteksto meniu 60
3.3.4. Teksto lango ir komandų eilutės konteksto meniu 60
3.3.5. Būsenos juostos konteksto meniu 60
3.4. Įrankių juostos (Toolbars) 61
3.4.1. Įrankių juostų įjungimas ir išjungimas 62
3.4.2. Įrankių juostos forma ir vieta 63
3.4.3. Savos įrankių juostos sukūrimas 64
3.5. Pagrindinė įrankių juosta (Ribbon) 65
3.6. Komandų eilutė 66
3.6.1. Komandų pavadinimai 67
3.6.2. Komandų nuostatos 68
3.6.3. Dinaminė komandų eilutė 68
3.6.4. Dinaminės komandų eilutės nuostatos 69
3.6.5. Nematomas komandų eilutės langas 71
3.6.6. Darbo su AutoCAD komandomis technika 73
3.6.7. Komandų pakartojimas (MULTIPLE) 73
3.6.8. Komandos nutraukimas 75
3.6.9. Įvykdytos komandos atšaukimas (U) 75
3.6.10. Įvykdytų komandų atšaukimas (UNDO) 76
3.6.11. Atšauktos komandos grąžinimas (REDO) 77
3.6.12. Atšauktų komandų grąžinimas (MREDO) 77
3.6.13. Spartus komandų atšaukimas ir grąžinimas 77
3.6.14. Objektų pašalinimas (ERASE) 78
3.6.15. Objektų pašalinimo komandos atšaukimas (OOPS) 78
3.7. Įterptinės komandos (Transparent command) 79
3.8. Žinynas (HELP) 79
3.8.1. Kaip rasti informacijos apie AutoCAD komandą 80
3.8.2. Žinyno peržvalga 80
3.8.3. Alfabetinė žinyno rodyklė 82
4. Brėžinio parametrai 84
4.1. Matavimo vienetai (UNITS) 84
4.1.1. Linijiniai matavimo vienetai (LUNITS) 85
4.1.2. Kampinių dydžių matavimo vienetai (AUNITS) 86
4.1.3. Nulinio kampo krypties nurodymas (ANGBASE) 87
4.1.4. Įkeliamų blokų ir brėžinių matavimo vienetai 87
4.2. Brėžimo ribos (LIMITS) 88
4.2.1. Pagalbinis tinklelis (GRID) 88
4.3. Naujo brėžinio parametrų vedlys 90
4.4. Brėžinio mastelis 91
4.4.1. Brėžinio formatai 93
4.5. Laikinosios žymės (BLIPMODE) 94
5. Koordinačių įvedimas 95
5.1. Dvimatė koordinačių sistema 95
5.1.1. Koordinačių įvedimas klavišais 96
5.1.2. Absoliutieji stačiakampių koordinačių dydžiai 97
5.1.3. Santykinės stačiakampės koordinatės 97
5.1.4. Absoliučiosios polinės koordinatės 98
5.1.5. Santykinės polinės koordinatės 98
5.1.6. Vartotojo koordinačių sistemos perkėlimas (UCS Move) 99
5.1.7. Vartotojo koordinačių sistemos pasukimas (UCS New Z) 100
5.1.8. Brėžimas pasaulinėje koordinačių sistemoje 100
5.1.9. Vartotojo koordinačių sistemos sutapdinimas su pasauline 101
5.2. Koordinačių nurodymas grafiniu žymekliu 101
5.2.1. Traukos tinklelis (SNAP) 102
5.2.2. Vektorinė trauka (SNAP Polar) 105
5.2.3. Statmenojo brėžimo būsena (ORTHO) 107
5.2.4. Krypties nurodymas pele, atstumo – skaičiais 107
5.2.5. Kampas nurodomas skaičiais, atstumas – pele 108
5.3. Brėžimo būsenų dialogo langas (DDRMODES) 108
5.3.1. Pagalbinių taškų ar linijų tinklelis (Grid) 109
5.3.2. Stačiakampio tinklelio trauka (Grid Rectangular Snap) 110
5.3.3. Izometrinio tinklelio trauka (Grid Isometric Snap) 110
5.3.4. Vektorinė trauka 111
6. Objektų trauka 113
6.1. Objektų traukos parinktys, ženklo spalva ir dydis 115
6.2. Galo taško trauka (ENDpoint) 117
6.3. Vidurio taško trauka (MIDpoint) 118
6.4. Statmenumo trauka (PERpendicular) 120
6.5. Taško trauka (NODe) 121
6.6. Sankirtos trauka (INTersection) 123
6.7. Matomos sankirtos trauka (APParent Intersection) 124
6.8. Centro taško trauka (CENter) 127
6.9. Kvadranto taško trauka (QUAdrant) 128
6.10. Lietimosi taško trauka (TANgent) 129
6.11. Artimiausio taško trauka (NEArest) 131
6.12. Įterpimo taško trauka (INSert) 132
6.13. Lygiagretumo trauka (PARallel) 132
6.14. Tęsinio taško trauka (EXTension) 134
6.15. Vidurio tarp dviejų taškų trauka (MTP) 136
6.16. Vienkartinė objektų trauka 137
6.16.1. Traukos pavadinimo įterpimas mygtuku 140
6.16.2. Traukos pavadinimo įterpimas iš lango meniu 141
6.16.3. Traukos pavadinimo įterpimas iš konteksto meniu 142
6.17. Nuolatinė objektų trauka 142
6.18. Objektų traukos būsenų dialogo langas (OSNAP) 144
6.19. Pagalbinės priemonės taškui nurodyti 145
6.19.1. Koordinačių filtrai (Point filters) 145
6.19.2. Nuo taško (From) 146
6.19.3. Laikinasis taškas (Temporary Tracking Point) 147
6.19.4. Automatiniai laikinieji taškai (OTRACK) 150
6.19.5. Krypties ir atstumo nurodymas 151
B. Dvimačiai objektai 153
7. Dvimačių objektų braižymas 155
7.1. Tiesios atkarpos 156
7.1.1. Atkarpa (LINE) 156
7.1.2. Juosta (TRACE) 159
7.1.3. Stačiakampis (RECTANG) 161
7.1.4. Daugiakampis (POLYGON) 165
7.1.5. Tiesė (XLINE) 166
7.1.6. Spindulys (RAY) 174
7.2. Taškai (POINT) 174
7.3. Kreivės 178
7.3.1. Apskritimas (CIRCLE) 178
7.3.2. Lankas (ARC) 183
7.2.3. Elipsė ir elipsinis lankas (ELLIPSE) 189
7.2.4. Žiedas (DONUT) 193
8. Vaizdų valdymas 195
8.1. Kaip AutoCAD braižo ekrane 195
8.2. Vaizdo perbraižymas ir atnaujinimas (REDRAW, REGEN) 197
8.3. Rodinio perstūma 198
8.3.1. Rodinio perstūma pele (PAN) 198
8.3.2. Tiksli rodinio perstūma (-PAN) 198
8.3.3. Rodinio perstūma fiksuotu atstumu 199
8.3.4. Perstūma vykdant kitas komandas 199
8.3.5. Rodinio perstūmimas slankjuostės priemonėmis 200
8.4. Rodinio mastelio pakeitimas (ZOOM) 200
8.4.1. Visų objektų ir ribų atvaizdavimas (ZOOM All) 200
8.4.2. Visų objektų sutalpinimas rodinyje (ZOOM Extents) 201
8.4.3. Rodinio centro ir dydžio nurodymas (ZOOM Center) 201
8.4.4. Prieš tai buvęs rodinys (ZOOM Previous) 202
8.4.5. Rodinio mastelio pakeitimas (ZOOM Scale) 202
8.4.6. Langu nurodomas rodinio dydis (ZOOM Window) 203
8.4.7. Viso virtualiojo vaizdo atvaizdavimas (ZOOM Vmax) 204
8.4.8. Dinaminis mastelio keitimas (ZOOM Dynamic) 204
8.4.9. Rodinio kampas ir dydis (ZOOM Left) 205
8.4.10. Vaizdo mastelio keitimas pele (ZOOM RealTime) 206
8.5. Apžvalginis vaizdas (AERIAL VIEW) 207
8.5.1. Aktyvaus rodinio perstūma 207
8.5.2. Rodinio perstūma ir mastelio pakeitimas 208
8.5.3. Aerial View lango nuostatos 209
8.6. Pavadinti vaizdai (VIEW, DDVIEW) 209
8.6.1. Pavadintų vaizdų dialogo langas (VIEW, DDVIEW) 211
8.6.2. Pavadinti vaizdai įkeliant brėžinį 212
8.6.3. Pradinio vaizdo parinkimas įkėlimui iš brėžinio failo 212
8.6.4. Brėžinio dalies įkėlimas iš failo 213
8.7. Nepersidengiantys vaizdai (VPORTS) 214
8.7.1. Nepersidengiančių vaizdų sudarymas (-VPORTS) 214
8.7.2. Vaizdų tvarkymo dialogo langas (VPORT) 217
8.7.3. Darbas vaizduose 219
9. Spalvos, linijų tipai, pločiai ir sluoksniai 221
9.1. Brėžinio sandaros priemonės 221
9.2. Spalva (-COLOR) 221
9.2.1. Pastovi spalva 222
9.2.2. Loginė spalva (BYLAYER, BYBLOCK) 222
9.2.3. Aktyvios spalvos pakeitimo dialogo langas (COLOR) 223
9.3. Linijų tipų šablonai 224
9.3.1. Linijų tipų šablonų įkėlimas į brėžinį (LINETYPE) 225
9.3.2. Aktyvaus linijos tipo pakeitimas 228
9.3.3. Bendras linijų tipų šablonų mastelis (LTSCALE) 228
9.3.4. Aktyvus linijų tipų šablonų mastelis (CELTSCALE) 229
9.3.5. Pastovūs ir loginiai linijų tipai 229
9.3.6. Linijos tipo šablono sudarymas (-LINETYPE) 230
9.3.7. Sudėtingesni linijų trafaretai 232
9.4. Linijos plotis 234
9.4.1. Aktyvus linijos plotis (CELWEIGHT) 234
9.4.2. Linijų pločio pateikimas (LWDISPLAY) 235
9.4.3. Numatytasis linijų plotis (LWDEFAULT) 235
9.4.4. Linijų pločio matavimo vienetai (LWUNITS) 235
9.4.5. Linijų pločio valdymo dialogo langas (LWEIGHT) 236
9.5. Darbas su sluoksniais 236
9.5.1. Naujas sluoksnis ir jo savybės (LAYER) 237
9.5.2. Sluoksnių savybių pakeitimas 244
9.5.3. Sluoksnių rinkiniai 247
9.5.4. Sluoksnių ir jų savybių rinkinys (LAYERSTATE) 250
9.5.5. Sluoksnių valdymas 253
9.6. Objektų savybių tvarkymas PROPERTIES paletėje 260
9.6.1. Objektų pavadinimų pakeitimas (RENAME) 264
10. Sudėtiniai objektai 265
10.1. Polilinijų sudarymas ir tvarkymas 265
10.1.1. Polilinijos brėžimas (PLINE) 265
10.1.2. Polilinijos redagavimas (PEDIT) 270
10.1.3. Kelių polilinijų redagavimas (PEDIT Multiple) 277
10.1.4. Polilinijos tvarkymas PROPERTIES paletėje 278
10.2. Splainai 280
10.2.1. Splainų brėžimas (SPLINE) 280
10.2.2. Splainų redagavimas (SPLINEDIT) 282
10.3. Eskizinės linijos (SKETCH) 288
10.4. Pakeitimų srities kontūras (REVCLOUD) 289
11. Dvimačių objektų redagavimas 292
11.1. Objektų išrinkimas (Select) 292
11.1.1. Objektų išranka vykdant komandą 294
11.1.2. Objektų eiliškumo pakeitimas (DRAWORDER) 300
11.1.3. Nuosekli objektų peržiūra sudarant išranką 301
11.1.4. Objektų išrinkimas prieš vykdant komandas 302
11.2. Išrinkimo filtrai 302
11.2.1. Greitas išrinkimas (QSELECT) 303
11.2.2. Išrinkimo filtrai (FILTER) 304
11.3. Paprastos redagavimo komandos 309
11.3.1. Objektų perkėlimas (MOVE) 309
11.3.2. Objektų kopijavimas (COPY) 311
11.3.3. Objektų kopijavimas ir perkėlimas į kitą brėžinį 313
11.3.4. Objektų pasukimas (ROTATE) 315
11.3.5. Objektų dydžio pakeitimas (SCALE) 318
11.3.6. Atkarpų ir apskritimų parametrų keitimas (CHANGE) 319
11.4. Objektų kopijavimas ir perkėlimas 323
11.4.1. Veidrodinio atspindžio kopija (MIRROR) 323
11.4.2. Kopijų masyvas (ARRAY) 324
11.4.3. Kopijų masyvo sudarymo dialogo langas (ARRAY) 327
11.4.4. Ekvidistantiniai objektai (OFFSET) 330
11.4.5. Objektų išlyginimas (ALIGN) 332
11.5. Objektų matmenų pakeitimas 333
11.5.1. Objektų pjovimas (TRIM) 333
11.5.2. Objektų ištempimas (EXTEND) 336
11.5.3. Objektų ilgio pakeitimas (LENGTHEN) 338
11.5.4. Objektų pertempimas (STRETCH) 341
11.6. Objektų konstravimo komandos 342
11.6.1. Objektų perskyrimas (BREAK) 342
11.6.2. Nuožulnumų brėžimas (CHAMFER) 345
11.6.3. Suapvalinimai (FILLET) 348
11.6.4. Sritys (REGION) 350
11.7. Loginiai veiksmai su objektais 351
11.7.1. Sričių arba kūnų sujungimas (UNION) 351
11.7.2. Sričių arba kūnų atėmimas (SUBTRACT) 352
11.7.3. Sričių arba kūnų sankirta (INTERSECT) 353
11.7.4. Kontūrai (BOUNDARY) 354
11.8. Objektų sujungimas (JOIN) 357
11.8.1. Atkarpų sujungimas 357
11.8.2. Prijungimas prie polilinijos 357
11.8.3. Lankų sujungimas 358
11.9. Objektų redagavimas griebtuvais 358
11.9.1. Objektų ištempimas griebtuvais 360
11.9.2. Perkėlimas griebtuvais 362
11.9.3. Pasukimas griebtuvais 363
11.9.4. Objektų dydžio pakeitimas griebtuvais 364
11.9.5. Veidrodinio atspindžio kopijos sudarymas 365
11.9.6. Daugkartinis veiksmų atlikimas griebtuvais 365
11.9.7. Griebtuvai ir DYN būsena 367
11.10. Objektų išrinkimo parinktys 369
11.10.1. Griebtuvų atvaizdavimo parinktys ir spalvos 370
11.10.2. Objektų išrinkimo individualizavimas 371
11.10.3. Išankstinė išrenkamų objektų peržiūra 372
11.11. Objektų grupės 373
11.11.1. Grupės sudarymas ir tvarkymas (-GROUP) 373
11.11.2. Grupės tvarkymo dialogo langas (GROUP) 376
12. Tekstas brėžinyje 382
12.1. Teksto šriftas ir stilius 382
12.2. Teksto stilius 383
12.2.1. Naujo teksto stiliaus sudarymas (-STYLE) 384
12.2.2. Teksto stiliaus tvarkymo dialogo langas (STYLE) 387
12.2.3. Aktyvaus teksto stiliaus pakeitimas (TEXTSTYLE) 390
12.3. Vienos eilutės tekstai (TEXT, DTEXT) 391
12.3.1. Horizontalių teksto eilučių rašymas 391
12.3.2. Pasuktos teksto eilutės 392
12.3.3. Teksto ženklų lygiavimas eilutėse (TEXT Justify) 392
12.3.4. Tarnybiniai ženklai ir specialūs formavimo atributai 394
12.4. Vienos teksto eilutės tvarkymas (DDEDIT) 395
12.5. Teksto eilutės tvarkymas PROPERTIES paletėje 396
12.6. Pastraipų rašymas 397
12.6.1. Teksto redaktorius (MTEXT) 397
12.7. Darbas su tekstu 409
12.7.1. Teksto kontūrai (QTEXT) 409
12.7.2. Teksto stiliaus kopijavimas (MATCHPROP) 410
12.7.3. Teksto aukščio pakeitimas (SCALETEXT) 411
12.7.4. Teksto lygiavimo būdo pakeitimas (JUSTIFYTEXT) 411
12.7.5. Veidrodinė teksto kopija (MIRRTEXT) 412
12.7.6. Teksto paieška (FIND) 412
12.8. Teksto lentelės 414
12.8.1. Teksto lentelės sukūrimas (TABLE) 414
12.8.2. Teksto lentelės redagavimas 416
12.8.3. Lentelių stilių sudarymas (TABLESTYLE) 433
13. Kontūrų brūkšniavimas 437
13.1. Brūkšniavimų savitumai 437
13.2. Brūkšniavimas (BHATCH) 438
13.2.1. Brūkšniavimo kontūrų vidinės salelės 443
13.2.2. Brūkšniavimo trafaretai ir jų masteliai 448
13.3. Gradientai (GRADIENT) 450
13.4. Brūkšniavimo parinkčių tvarkymas (HATCHEDIT) 451
13.5. Brūkšniavimo kontūrų atkūrimas 452
13.6. Brūkšniavimo išpjovimas (TRIM) 453
14. Sudėtinės linijos 455
14.1. Sudėtinių linijų stiliaus sudarymas (MLSTYLE) 455
14.1.1. Naujo sudėtinių linijų stiliaus sudarymas 456
14.1.2. Sudėtinės linijos stiliaus išsaugojimas failuose 460
14.1.3. Sudėtinės linijos stiliaus įkėlimas iš failo 460
14.1.4. Nenaudojamų sudėtinių linijų stilių pašalinimas (-PURGE) 461
14.2. Sudėtinių linijų brėžimas (MLINE) 462
14.2.1. Lygiavimo būdo ir atstumų mastelio pakeitimas 464
14.3. Sudėtinių linijų tvarkymas (MLEDIT) 465
15. Matmenys 470
15.1. Darbas su matmenimis 470
15.1.1. Matmenų sudėtinės dalys 470
15.1.2. Pasirengimas matmenų brėžimui 471
15.1.3. Linijiniai matmenys 472
15.1.4. Linijinio matmens trūkio ženklo įterpimas (DIMJOGLINE) 477
15.1.5. Lygiagretūs matmenys (DIMALIGNED) 478
15.1.6. Baziniai matmenys 479
15.1.7. Lankų ir apskritimų matmenys 482
15.1.8. Kampo matmenys (DIMANGULAR) 487
15.1.9. Koordinatiniai matmenys (DIMORDINATE) 492
15.2. Spartusis matmenų brėžimas (QDIM) 494
15.2.1. Matmenų grandinė (QDIM Continuous) 494
15.2.2. Baziniai matmenys ir bazė (QDIM Baseline, datumPoint) 495
15.2.3. Ordinatės matmenys (QDIM Ordinate) 496
15.2.4. Suderinti matmenys (QDIM Staggered) 496
15.2.5. Spindulio matmenys (QDIM Radius) 496
15.2.6. Skersmens matmenys (QDIM Diameter) 496
15.2.7. Matavimo taškų redagavimas (QDIM Edit) 497
15.3. Matmenų redagavimas 498
15.3.1. Teksto orientacija ir iškeltinių linijų posvyris (DIMEDIT) 499
15.3.2. Matmens teksto padėties tvarkymas (DIMTEDIT) 501
15.3.3. Matmens teksto pakeitimas (DDEDIT) 503
15.3.4. Matmens parametrų dialogo langas (PROPERTIES) 503
15.3.5. Atstumo tarp matmenų linijų pakeitimas (DIMSPACE) 504
15.3.6. Matmens rodyklės apvertimas (AIDIMFLIPARROW) 505
15.3.7. Matmenų tvarkymas griebtuvais 505
15.3.8. Bendras objektų ir matmenų tvarkymas 507
15.4. Matmenų stiliai 510
15.4.1. Naujo matmenų stiliaus sudarymas (DIMSTYLE) 510
15.4.2. Matmenų ir iškeltinių linijų parametrai (Lines) 512
15.4.3. Matmenų ženklai ir rodyklės (Symbols and Arrows) 515
15.4.4. Matmens tekstas ir jo vieta (Text) 518
15.4.5. Matmens įspraudimas į ribotą vietą, matmenų masteliai (Fit) 522
15.4.6. Pagrindiniai matavimo vienetai (Primary Units) 525
15.4.7. Alternatyvieji matavimo vienetai (Alternate Units) 527
15.4.8. Nuokrypiai (Tolerances) 528
15.4.9. Naujo matmens stiliaus suaktyvinimas 530
15.4.10. Papildomo matmenų stiliaus kūrimas 531
15.4.11. Darbas su matmenų stiliais 533
16. Išnašos 536
16.1. Išnašos brėžimas (LEADER) 536
16.1.1. Išnašos formato pakeitimas 537
16.1.2. Išnašos parametrų tvarkymas Properties paletėje 538
16.2. Spartusis išnašų kūrimas (QLEADER) 540
16.3. Grupinės išnašos 543
16.3.1. Grupinės išnašos stilius (MLEADERSTYLE) 543
16.3.2. Grupinių išnašų brėžimas (MLEADER) 546
16.3.3. Grupinių išnašų redagavimas (MLEADEREDIT) 547
16.4. Paviršių formos ir padėties nuokrypių žymėjimas 549
16.4.1. Nuokrypių rėmelio brėžimas (TOLERANCE) 549
16.4.2. Nuokrypių rėmelio tvarkymas (DDEDIT) 551
17. Blokai ir atributai 553
17.1. Blokų sudarymas (BLOCK, BMAKE) 553
17.1.1. Bloko sudarymo komanda (-BLOCK) 555
17.2. Blokų išsaugojimas (WBLOCK) 557
17.3. Blokų ir failų įkėlimas į brėžinį 558
17.3.1. Blokų ir failų įkėlimo dialogo langas (INSERT) 558
17.3.2. Bloko įkėlimo komanda (-INSERT) 560
17.3.3. Blokų įkėlimas į tinklelio taškus (MINSERT) 564
17.3.4. Blokų įkėlimas į kontūro dalinimo taškus (DIVIDE) 565
17.3.5. Blokų įkėlimas į išmatuotus taškus (MEASURE) 566
17.3.6. Blokų įkėlimas iš kitų brėžinių (ADCENTER) 567
17.3.7. Kitų brėžinių failų įkėlimas blokais (ADCENTER) 567
17.4. Įkeliamų blokų sąveika su sluoksniais 568
17.5. Įrankių paletės 569
17.5.1. Naujos įrankių paletės sukūrimas ir panaikinimas 569
17.5.2. Blokų įkėlimas į paletę ir tvarkymas 570
17.5.3. Paletės objektų įkėlimas į brėžinį 571
17.6. Blokų išskaidymas 571
17.6.1. Paprastas blokų išskaidymas (EXPLODE) 571
17.6.2. Išskaidymas pakeičiant parinktis (XPLODE) 571
17.6.3. Bloko pavadinimo pakeitimas (RENAME) 573
17.6.4. Nepanaudotų blokų pašalinimas (-PURGE) 574
17.6.5. Blokų tvarkymas 575
17.7. Blokų atributai 576
17.7.1. Atributų sudarymas (ATTDEF) 576
17.7.2. Atributų sudarymo pavyzdys 578
17.7.3. Sudarytų atributų turinio redagavimas (DDEDIT) 580
17.7.4. Atributų vietos ir eiliškumo redagavimas 580
17.7.5. Bloko su atributais sudarymas (BLOCK) 581
17.7.6. Blokų su atributais įkėlimas į brėžinį 581
17.7.7. Atributų matomumas (ATTDISP) 583
17.8. Atributų tvarkymas 584
17.8.1. Bloko atributų reikšmių redagavimas (ATTEDIT) 584
17.8.2. Atributų reikšmių redagavimas Properties paletėje 585
17.8.3. Atributų reikšmių ir savybių redagavimas (EATTEDIT) 585
17.8.4. Visapusis blokų atributų redagavimas (-ATTEDIT) 586
17.8.5. Blokų atributų redagavimas (BATTMAN) 590
17.8.6. Bloko redagavimas atskirame lange (BEDIT) 592
17.9. Blokų ir jų atributų specifikacijos 592
17.9.1. Blokų atributų specifikacijos sudarymas (DATAEXTRACTION) 593
18. Dinaminiai blokai 599
18.1. Dinaminių blokų įkėlimas iš paletės 599
18.2. Darbas su dinaminiais blokais 600
18.2.1. Dinaminių blokų parametrai Properties paletėje 601
18.3. Dinaminių blokų sudarymas ir redagavimas (BEDIT) 602
18.3.1. Dinaminio bloko sudarymas 603
18.4. Dinaminių blokų parametrai (BParameter) 615
18.4.1. Taško parametras (BParameter Point) 615
18.4.2. Linijinis parametras (BParameter Linear) 615
18.4.3. Vektorinis parametras (Polar) 616
18.4.4. Ordinačių parametras (BParameter XY) 618
18.4.5. Pasukimo parametras (BParameter Rotation) 619
18.4.6. Apvertimo parametras (BParameter Flip) 620
18.4.7. Matomumo parametras (BParameter Visibility) 621
18.4.8. Lygiavimo parametras (BParameter Alignment) 623
18.5. Veiksmai dinaminiuose blokuose (BACTION) 624
18.5.1. Perkėlimo veiksmas (BActionTool Move) 625
18.5.2. Mastelio pakeitimo veiksmas (BActionTool Scale) 626
18.5.3. Ištempimo veiksmas (BActionTool Stretch) 627
18.5.4. Vektorinio ištempimo veiksmas (BActionTool Polar Stretch) 628
18.5.5. Pasukimo veiksmas (BActionTool Rotate) 630
18.5.6. Apvertimo veiksmas (BActionTool Flip) 632
18.5.7. Masyvo sudarymo veiksmas (BActionTool Array) 632
18.6. Bloko išsaugojimas kitu pavadinimu (BSAVEAS) 634
19. Parametrinis braižymas (2010) 635
19.1. Parametriniai matmenys 635
19.1.1. Matmuo tarp dviejų taškų (DIMCONSTRAINT Aligned) 636
19.1.2. Horizontalus matmuo (DIMCONSTRAINT Aligned) 637
19.1.3. Vertikalus matmuo (DIMCONSTRAINT Vertical) 638
19.1.4. Kampo matmuo (DIMCONSTRAINT ANgular) 640
19.1.5. Spindulio matmuo (DIMCONSTRAINT Radial) 642
19.1.6. Spindulio matmuo (DIMCONSTRAINT Diameter) 642
19.1.7. Matmenų vertimas parametriniais (DIMCONSTRAINT) 643
19.2. Parametrinių matmenų nuostatos 643
19.2.1. Matmenų matomumas (DYNCONSTRAINTDISPLAY) 643
19.2.2. Parametrinių matmenų išraiškų tvarkymas (PARAMETERS) 644
19.3. Objektų geometrinis suvaržymas 645
19.3.1. Sutampantis objektų taškas (GeomConstraint Coincident) 646
19.3.2. Suvaržytas statmenumas (GeomConstraint Perpendicular) 646
19.3.3. Suvaržytas lygiagretumas (GeomConstraint Parallel) 647
19.3.4. Suvaržytas lietimasis (GeomConstraint Tangent) 648
19.3.5. Suvaržytas ortogonalumas (GeomConstraint Horizontal) 649
19.3.6. Suvaržytas tiesiškumas (GeomConstraint Collinear) 650
19.3.7. Suvaržytas centras (GeomConstraint Concentric) 651
19.3.8. Suvaržytas simetriškumas (GeomConstraint Symetric) 651
19.3.9. Suvaržyta lygybė (GeomConstraint Equal) 652
19.3.10. Užrakintos koordinatės (GeomConstraint Fix) 652
19.4. Parametrinių objektų savybių tvarkymas 652
C. Trimačiai objektai 655
20. Braižymas erdvėje 657
20.1. Trimačių koordinačių įvedimas 657
20.1.1. Trimatė modelių koordinačių sistema 658
20.2. Karkasinių objektų braižymas ir tvarkymas 660
20.2.1. Dvimačiai objektai erdvėje 660
20.2.2. Objektų kopijavimas erdvėje 661
20.2.3. Objektų trauka erdvėje 661
20.2.4. Atkarpos brėžimas panaudojant sferines koordinates 662
20.2.5. Erdvinio kontūro suapvalinimas (FILLET) 663
20.2.6. Griebtuvai erdvėje 664
20.2.7. Koordinačių filtrai erdvėje (.X, .Y, .Z) 664
20.2.8. Trimatės polilinijos (3DPOLY) 665
20.2.9. Trimatė spiralė (HELIX) 667
20.3. Darbas su aukščiu ir horizontu 669
20.3.1. Objektų aukštis (THICKNESS) 669
20.3.2. Nematomų linijų paslėpimas (HIDE) 670
20.3.3. Brėžimo plokštumos lygis (ELEV) 671
20.4. Vartotojo koordinačių sistema trimatėje erdvėje 672
20.4.1. Vartotojo koordinačių sistemos valdymas (UCS) 673
20.4.2. UCS tvarkymo dialogo langas (UCSMAN) 680
21. Erdvinių vaizdų valdymas 683
21.1. Vaizdas ir žiūrėjimo kryptis 683
21.2. Tipiškos ortogonaliosios projekcijos 683
21.3. Modelis pagrindinėse projekcijose (-VIEW, PLAN) 684
21.4. Žiūrėjimo krypties vektoriaus parametrai (VPOINT) 689
21.5. Žiūrėjimo krypties kampai (DDVPOINT) 691
21.6. Paprastas objektų spalvinimas (SHADE) 691
21.7. Objektų nuspalvinimas (VSCURRENT) 692
21.7.1. Karkasinių dvimačių objektų vaizdavimas (VSCURRENT 2) 692
21.7.2. Karkasinių trimačių objektų vaizdavimas (VSCURRENT 3) 694
21.7.3. Matomų trimačių objektų vaizdavimas (VSCURRENT H) 695
21.7.4. Nuspalvintų trimačių objektų vaizdavimas (VSCURRENT C) 696
21.7.5. Tikroviškas trimačių objektų vaizdavimas (VSCURRENT R) 698
21.7.6. Kaip sukurti ir naudoti vaizdavimo stilių (VSCURRENT O) 699
21.7.7. Vaizdo atkirtimo plokštumų valdymas (3DCLIP) 701
21.8. Atkirtimo linija, plokštuma ar tūris (SECTIONPLANE) 702
21.9. Žiūrėjimo ir taikinio taško parinkimas (CAMERA) 706
21.9.1. Atstumo iki objektų pakeitimas (3DDISTANCE) 710
21.9.2. Žiūrėjimo krypties pakeitimas (3DSWIVEL) 710
21.10. Interaktyvus trimačio vaizdo valdymas 710
21.10.1. Interaktyvus trimačio vaizdo valdymo ratas (3DFORBIT) 711
2.10.2. Interaktyvus trimačio vaizdo valdymo ratas (3DORBIT) 712
2.10.3. Savaime besisukantys objektai (3DCORBIT) 713
2.10.4. Pagalbinės vaizdo valdymo priemonės 713
21.10.5. Rodinio perstūma ir mastelio pakeitimas 716
21.10.6. Vaizdo valdymo kubas (NAVVCUBE) 717
21.11. Vaizdai su skirtingomis projekcijomis (VPORTS) 719
21.12. Perspektyvos vaizdai (DVIEW) 719
22. Paviršiai 723
22.1. Paviršiaus plokštumų braižymas (3DFACE) 723
22.1.1. Trimatės plokštumos brėžimas su nematoma briauna 724
22.2. Plokštumų briaunų matomumo valdymas (EDGE) 725
22.2.1. Plokštumos savybių dialogo langas (PROPERTIES) 726
22.3. Sudėtinis plokštumų paviršius (PFACE) 726
22.4. Plokštumų tinklas (3DMESH) 728
22.4.1. Plokštumų tinklo tvarkymas (PEDIT) 730
22.4.2. Plokštumų tinklo panaudojimas 731
22.5. Tipiški trimačiai paviršiai (3D) 732
22.5.1. Lygiagretasienis (AI_BOX) 732
22.5.2. Pleištas (AI_WEDGE) 733
22.5.3. Piramidė (AI_PYRAMID) 734
22.5.4. Kūgis (AI_CONE) 734
22.5.5. Sfera (AI_SPHERE) 735
22.5.6. Skėtis (AI_DOME) 735
22.5.7. Lėkštė (AI_DISH) 736
22.5.8. Riestainis (AI_TORUS) 736
22.5.9. Tinklas (AI_MESH) 736
22.6. Trimačių paviršių konstravimas 737
22.6.1. Sukimosi paviršiai (REVSURF) 737
22.6.2. Išstumiami paviršiai (TABSURF) 739
22.6.3. Sujungimo paviršiai (RULESURF) 739
22.6.4. Kunso paviršius (EDGESURF) 740
22.6.5. Plokščias paviršius (PLANESURF) 741
22.6.6. Objektų pavertimas paviršiais (CONVTOSURFACE) 742
22.6.7. Paviršių sukūrimas panaudojant atvirus kontūrus 743
23. Kūnai ir jų redagavimas 745
23.1. Tipiški kūnai 745
23.1.1. Trimatė siena (Polysolid) 745
23.1.2. Lygiagretasienis (BOX) 749
23.1.3. Pleištas (WEDGE) 750
23.1.4. Kūgis (CONE) 751
23.1.5. Rutulys (SPHERE) 752
23.1.6. Cilindras (CYLINDER) 753
23.1.7. Riestainis (TORUS) 754
23.1.8. Piramidė (PYRAMID) 755
23.2. Išstumti kūnai (EXTRUDE) 756
23.3. Išstūmimas trajektorija (SWEEP) 758
23.4. Sukimosi kūnai (REVOLVE) 760
23.5. Kūno sukūrimas pagal pjūvius (LOFT) 761
23.6. Sudėtingų kūnų sudarymas 763
23.6.1. Kūnų sujungimas (UNION) 763
23.6.2. Kūnų atimtis (SUBTRACT) 764
23.6.3. Kūnų sankirta (INTERSECT) 765
23.6.4. Bendro kūno sudarymas (INTERFERE) 766
23.7. Kūnų kirtiniai ir pjūviai 767
23.7.1. Kirtinio sudarymas (SECTION) 767
23.7.2. Kūno perpjovimas į dvi dalis (SLICE) 769
23.7.3. Veidrodinio atspindžio kopija (MIRROR3D) 770
23.7.4. Kopijų masyvai erdvėje (3DARRAY) 772
23.7.5. Objektų pasukimas erdvėje (ROTATE3D) 774
23.7.6. Objektų pasukimas aplink UCS ašį (3DROTATE) 775
23.7.7. Objektų lygiavimas erdvėje (ALIGN) 776
23.7.8. Objektų lygiavimas erdvėje nurodant plokštumą (3DALIGN) 777
23.7.9. Kūnų briaunų suapvalinimas (FILLET) 777
23.7.10. Nuožulnios plokštumos erdvėje (CHAMFER) 778
23.7.11. Trimačių objektų išskaidymas (EXPLODE) 780
23.8. Kūnų redagavimo priemonės (SOLIDEDIT) 780
23.8.1. Plokštumų modifikavimas (SOLIDEDIT Face) 780
23.8.2. Briaunų tvarkymas (SOLIDEDIT Edge) 784
23.8.3. Visapusis kūnų tvarkymas (SOLIDEDIT Body) 785
23.9. Kūno paviršiaus plotas (AREA) 786
23.10. Kūno masė (MASSPROP) 787
24. Objektų tikroviškas vaizdavimas 789
24.1. Tikroviško vaizdo sudarymo etapai 789
24.2. Tikroviško vaizdo sudarymo būdai (RPREF) 790
24.3. Tikroviško vaizdo sudarymas (RENDER) 791
24.3.1. Tikroviško vaizdo dydis 793
24.3.2. Tikroviško vaizdo kokybė 793
24.4. Šviesos šaltinių sudarymas 794
24.4.1. Taškinio šviesos šaltinio sudarymas (POINTLIGHT) 794
24.4.2. Prožektoriaus tipo šviesos šaltinio sudarymas (SPOTLIGHT) 796
24.4.3. Tolimos šviesos šaltinio sudarymas (DISTANTLIGHT) 798
24.4.4. Saulės šviesa (SUNPROPERTIES) 799
24.4.5. Šaltinių sąrašas (LIGHTLIST) 802
24.4.6. Atstumo iliuzijos sustiprinimas (RENDERENVIRONMENT) 803
24.5. Fono pritaikymas 804
24.5.1. Scenos fono įkėlimas (BACKGROUND) 804
24.6. Darbas su medžiagomis 807
24.6.1. Medžiagų įkėlimas į brėžinį 807
24.6.2. Medžiagos brėžinyje (MATERIALS) 808
24.6.3. Naujų medžiagų sudarymas (MATERIALS) 811
D. Brėžinių spausdinimas 815
25. Maketų sudarymas 817
25.1. Brėžinio objektų išdėstymas lakšte 817
25.1.1. Maketo lapo sudarymo vedlys (LAYOUTWIZARD) 817
25.1.2. Spartus naujo maketo lapo sudarymas (LAYOUT N) 820
25.1.3. Darbas su maketų lapais (LAYOUT) 820
25.1.4. Maketo lapo sąranga (PAGESETUP) 823
25.2. Brėžimo komandos popieriaus lakšte 825
25.2.1. Popieriaus lakšto sluoksniai 825
25.2.2. Tekstas popieriaus lakšte 826
25.3. Slankieji popieriaus lakšto vaizdai 826
25.3.1. Vaizdų sudarymas popieriaus lakšte (VPORTS) 826
25.3.2. Perjungimas iš popieriaus lakšto į modelį ir atgal 829
25.3.3. Rodinių mastelis 830
25.3.4. Vaizdų rodinių vieta ir orientacija (MVSETUP) 831
25.3.5. Vaizdai ir jų sluoksniai 835
25.4. Objektų projekcijos 837
25.4.1. Kūnų projekcijų sukūrimas (SOLPROF) 837
25.4.2. Kūnų projekcijų ir kirtinių vaizdų sudarymas (SOLVIEW) 839
25.4.3. Kūnų projekcijų ir kirtinių generavimas (SOLDRAW) 843
26. Spausdinimo stilius 845
26.1. Spausdinimo stiliaus sudarymas (STYLESMANAGER) 845
26.1.1. Spausdinimo stiliaus lentelių tvarkymas 849
26.2. Spausdinimo stiliaus lentelės pasirinkimas 850
26.2.1. Spausdinimo stilių priskyrimas sluoksniams 852
26.3. Aktyvus spausdinimo stilius (PLOTSTYLE) 853
27. Spausdinimas 855
27.1. Išankstinė peržvalga (PREVIEW) 855
27.1. Spausdinimas (PLOT) 857
27.1.1. Peržvalgos failo sukūrimas (3DDWF) 858
27.2. Publikavimas (PUBLISH) 859
28. Pabaiga 862
Literatūra 863
Rodyklė 865
 


Susijusios naujienos:


Komentarai

Reklaminis skydelis

Naudingos nuorodos

ManoIT.lt

Mūsų draugai

It naujienos

Deviceinformed