Vilniaus mokyklos
IT knygynas
Trečiadienis, 28 Liepa 2021 17:19

Vilniuje yra daugiau nei 130 privačių ir valstybinių mokyklų. Artėjant naujiems mokslo metams, priešmokyklinio amžiaus, pradinių ir pagrindinių klasių moksleivių tėvams kylą sunkumų renkantis mokyklą. Todėl pateikiame Vilniaus mokyklų sąrašą:

Erudito“ licėjus - akredituota tarptautinė Kaune ir Vilniuje veikianti privati mokykla, taikanti išskirtines ir pasaulyje atpažįstamas bei vertinamas Kembridžo ir Tarptautinio Bakalaureato (IB) programas. "Erudito" licėjuje siūlomas pilnas ugdymo ciklas, kuris apima mokymąsi nuo priešmokyklinės iki dvyliktos klasės.

Amerikos tarptautinė mokykla Vilniuje - pirmoji tarptautinė mokykla įkurta Vilniuje 1993 m., siūlanti mokytis pagal amerikietišką bei tarptautinę formaliojo ugdymo programą anglu kalba.
Vilnius International Meridian School - tai inovatyvi mokykla, taikanti pačius pažangiausius ugdymo metodus, diegianti interaktyvų mokymą ir besiorientuojanti į stiprų mokinių paruošimą konkursams ir olimpiadoms.
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija - katalikiška dieninė, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Šiaurės licėjus - ugdymas organizuojamas remiantis Lietuvos bendrąja ugdymo programa, Šiaurės šalių ugdymo programomis bei principais, padedančiais kiekvienam mokiniui pasiekti geriausių asmeninių rezultatų.
VDU licėjus „Sokratus“ - atvira, moderni ir mokslo pažangos siekianti bendruomenė. Akademinė veikla licėjuje remiasi humanistine ugdymo filosofija ir naujausiais šiuolaikinės mokyklos veiklos principais.
Apvalaus Kvadrato Mokykla - tai mokykla, kurios kūrėjus vienija bendra vizija, o energijos suteikia galimybė realizuoti svajonę. Savirealizacija ir sąmoningumas – tai ne šiaip žodžiai, tai veiksmas. Ir šito kasdien mokomasi Apvalaus kvadrato mokykloje.
Humanistinė mokykla - bendrojo ugdymo mokykla nuosekliai auganti nuo priešmokyklinės iki 12 klasės. Mokyklos misija - ugdyti kilnių, laisvų, kūrybingų, sąmoningų žmonių visuomenę.
Taškius“ pradinė Mokslo ir Menų mokykla - remiasi netradicinio ugdymosi koncepcija, kuri paremta Daugialypio intelekto teorija ir jos praktiniu taikymu, Lietuvos Respublikos pradinio ugdymo bendrąja programa. Mus kūrybiniame procese įkvepia pasaulinės patirtys ir inovatyvios tendencijos, kurias diktuoja pasaulinių ugdymo įstaigų sėkmingi pavyzdžiai.
Gedimino miesto mokykla – privati pradinė mokykla, dirbanti pagal unikalią mentorystės programą.
Pažinimo medis - tai ugdymo įstaiga, kurioje atsižvelgiama į augančio vaiko asmenybę. Įkvepiantys pedagogai skatina pažinti pasaulį.
Saulės gojus - nuo 2004 m. sėkmingai veikiantis privatus dvikalbis darželis ir mokykla. Inovatyvi ir moderni įstaiga, besivadovaujanti profesionalumo, bendruomeniškumo ir nepriekaištingos reputacijos principais.
Karalienės Mortos mokykla – dr. Austėjos Landsbergienės įsteigta privati, pradinė mokykla Vilniuje. Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.
Vilniaus privati gimnazija - pirmoji privati mokykla nepriklausomoje Lietuvoje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Saulės privati gimnazija - nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.
Šaltinėlio mokykla - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.
Valdorfo mokykla - 1995 metais tėvų ir mokytojų bendruomenės įsteigta nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogine sistema.
Guliverio akademija - moderni nepriklausoma mokykla Vilniuje, kurios ugdymo programa apjungia lietuvišką Bendrojo ugdymo (1-10 klasių) programą ir šiuolaikišką australietišką pedagogiką, kuri remiasi profesoriaus John Hattie, sukūrusio „ matomo mokymosi" koncepciją, darbais.
Forvardas – tėvų vizionierių savo vaikams sukurta mokykla FORVARDAS (1-12 klasės) apjungė Max Brauer mokyklos modelį su suomiškos mokymo sistemos elementais. Sukūrėme naują, Lietuvoje dar netaikomą, individualaus mokymosi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas metodiką.
Vilniaus krikščionių gimnazija - nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba, ugdanti moksleivius krikščioniškų vertybių pagrindu.
Demokratinė mokykla - Lietuvoje pirmoji demokratinė mokykla duris atvėrė 2015 m. iš didelio noro užtikrinti vaikų teisę į minties ir saviraiškos laisvę, sukurti vaikams tinkamą aplinką, prasmingas ir jų poreikius atliepiančias patirtis bei visapusiškas sąlygas tobulėti.
Vilniaus Jezuitų gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas lietuvių kalba.
Šiuolaikines mokyklos centras - privati dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo ir kvalifikacijos tobulinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio, papildomo ir kryptingo ugdymo programas.
Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus - vienintelė tarptautinė mokykla Lietuvos sostinėje, kurioje mokymosi procesas vyksta prancūzų kalba – pasauline diplomatijos kalba, vartojama penkiuose žemynuose. Vilniuje pasiekiama visa prancūziška švietimo sistema, nuo ikipradinės mokyklos (darželio) iki licėjaus (vidurinės mokyklos).
Pradinė mokykla "ŽINIUKAS" - pradinė ir neformaliojo vaikų ugdymo mokykla. Kurioje suteikiamas pradinis išsilavinimas bei rengiami meniniai ir kūrybiniai užsiėmimai vaikams nuo 4 m.
Vitlio licėjus - tai technologijų ir inžinerijos licėjus, kuris pasirūpins visokeriopu Jūsų vaikų švietimu bei užklasine veikla.
Marinos Mizigurskajos privati gimnazija - nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir savarankiško ugdymo programas rusų, lenkų ir lietuvių kalba.
The British school of Vilnius - brangina tradicines švietimo vertybes ir siūlo skatinančią mokymo programą, nuo pat mažens ypatingą dėmesį skiriant skaičiavimui ir raštingumui. Mokyklos misija – būti pirmaujančia pasaulio mokykla, o tai reiškia, jog siekiame aukščiausių savo vykdomos veiklos standartų.
Diemedis - įkurtas Vilniuje 1995 m. jauniems menininkams bei pedagogams ėmus įgyvendinti nestandartinį sumanymą – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus meninės veiklos pagrindu, organizuojant ir propaguojant jų kūrybą šeimose bei miesto kultūros gyvenime.
Upės mokykla - bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas.
Antakalnio gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose bendrojo ugdymo mokykla Vilniuje, ugdanti mokinius pagal pagrindinio II dalies, vidurinio ir neformalaus vaikų švietimo ugdymo programas lietuvių kalba.
Ateities mokykla - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas rusų kalba.
Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.
Ąžuolyno progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas.
Balsių progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, esanti Vilniuje, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas lietuvių kalba. Mokykloje plačiai išvystyta neformaliojo ugdymo veikla.
Baltupių progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Siekis – teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei.
Jono Basanavičiaus progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio programas.
Jono Basanavičiaus gimnazija - Moderni, kaitai atvira gimnazija, ugdanti nuolat besimokantį, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį Lietuvos pilietį. Gimnazija sudaro sąlygas įgyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo išsilavinimą saugioje aplinkoje, augti asmenybei, atskleisti savo individualumą, ugdytis nuolatinio mokymosi poreikį.
Mykolo Biržiškos gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Simono Daukanto gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Simono Daukanto progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas lietuvių kalba.
Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio su inžineriniu ugdymu, pagrindinio su inžineriniu ugdymu, vidurinio su inžineriniu ugdymu ir papildomo ugdymo programas.
Fabijoniškių gimnazija - mokykla, vykdanti bendrąsias ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir akredituoto vidurinio) kartu su kryptingu sporto ir sveikatos ugdymu, skirtu mokiniams nuo 7 iki 18 metų, siekia tapti Sporto ir sveikatinimo gimnazija.
Filaretų pradinė mokykla - demokratiška, atvira, bendradarbiaujanti, tobulėjanti, siekianti stiprinti europietišką dimensiją, kurianti jaukią ir saugią aplinką mokykla.
Gabijos gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Kunigaikščio Gedimino progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti ugdymo programas lietuvių kalba.
Gerosios Vilties progimnazija - Nuolat besimokanti, saugi, sudaranti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus progimnazijoje, kurioje kiekvienas mokinys gali sėkmingai mokytis, veikti, kurti.
Grigiškių gimnazija - Atvira, besimokanti, demokratiška, motyvuojanti, turinti gerą materialinę bazę, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas Gimnazija. Ugdanti savarankišką, nuolat tobulėjantį, vertinantį dvasines bei dorovines vertybes, puoselėjantį tradicijas, teisingą, kritiškai mąstantį, siekiantį asmeninės pažangos ir gyvenimo sėkmės Lietuvos pilietį.
Jeruzalės progimnazija - šiuolaikiška, patraukli, atvira kaitai, puoselėjanti tradicijas mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis bei mokyti.
Šv. Jono Pauliaus II gimnazija - moderni, saugi, draugiška jaunimo mokymo įstaiga, vykdanti mokymą ir ugdymą lenkų kalba, puoselėjanti krikščioniškąsias tradicijas, ugdanti atvirus ir atsakingus Lietuvos piliečius.
Šv. Jono Pauliaus II progimnazija - tai brandi ir dinamiška mokykla, gebanti dirbti ne sunkiau, o sumaniau, susitelkdama į tuos veiksnius, kurie lemia rezultatą.
Vasilijaus Kačialovo gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas rusų kalba.
Karoliniškių gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Levo Karsavino pagrindinė mokykla - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, kurioje formuojami socialiniai įgūdžiai, ugdomas žmogus, gebantis gyventi kintančioje visuomenėje, išsaugantis savo tautos identitetą.
Simono Konarskio gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, kurioje ugdoma kūrybišką, tolerantišką, atvirą, saviraiškos kelią gebančią rinktis asmenybę, puoselėjančią lenkų kultūros tradicijas.
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla - tai moderni, šiuolaikiška, efektyvi, atvira naujovėms, patraukli ir auganti mokykla, teikianti išsilavinimą rusų mokomąja kalba, ugdymą grindžianti humaniškumo, lygių galimybių principu, bendražmogiškomis vertybėmis, dalyvaujanti verslumą skatinančiose programose, ugdanti laimingą, sveiką, veiklų, savarankišką, kūrybingą, gebantį bendradarbiauti, atpažįstantį save veiklos pasaulyje, mokantį pritaikyti gautas žinias ir kompetencijas mokinį.
Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija - besimokanti organizacija, siekianti aukštos ugdymo kokybės. Mokykla siekia nuolat tobulėti, garsinti savo vardą mieste bei šalyje, todėl gali didžiuotis įvairiausiais apdovanojimais, iškovotomis prizinėmis vietomis, laimėjimais įvairiose srityse.
Šv. Kristoforo gimnazija - Dinamiška, tradicijos ir modernumo dermės siekianti švietimo įstaiga, siekianti pažinti asmenį – puoselėti jo privalumus – ugdyti asmenybę – formuoti mokymosi visą gyvenimą principą.
Šv. Kristoforo progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.
Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija - savitą ugdymo sistemą taikanti vidurinio ugdymo įstaiga, humanistinės filosofijos pagrindu ugdanti universalią asmenybę, kompetentingai ir kūrybiškai reflektuojančią praeities ir dabarties kultūros santykį bei pasirengusią išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.
Lazdynų vidurinė mokykla - tai tautinių mažumų (rusų, lenkų ir lietuvių mokomąja kalba) bendrojo lavinimo mokykla; tai saugi mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programas.
Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla - demokratiška, pagrįsta šiuolaikiniais mokymosi būdais, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairove, gamtos ir tiksliuosius mokslus puoselėjanti, mokymosi ir gyvenimo gimnazijoje susiliejimo besimokanti bendruomenė, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi, prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti gimnazija, puoselėjanti lietuvių bei tautinių mažumų tradicijas, ugdanti dorą, išsilavinusį pilietį, gebantį žinias pritaikyti praktiškai, integruotis į besimokančią visuomenę, taikyti naujus europinius standartus ir išlaikyti tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio savimonę.
Vilniaus licėjus - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, esanti Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir tarptautinio bakalaureato programas lietuvių kalba ir anglų kalba. Mokykloje sudaromos visos sąlygos gabiems ir motyvuotiems mokiniams siekti aukštos mokymosi kokybės, padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus bei ugdyti vertybines ir dorovines nuostatas.
Liepkalnio pagrindinė mokykla - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lenkų kalba ir rusų kalba.
Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla - Aktyvi, atvira kaitai švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką bendrąjį pradinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdanti vertybines nuostatas, padedanti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Martyno Mažvydo progimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas.
Medeinos pradinė mokykla – bendrojo lavinimo mokykla, kuri siekia suteikti mokiniams galimybę dalyvauti įvairiuose Vilniaus miesto ir mokyklos renginiuose, įprasminančius mokymosi svarbą, o taip pat išnaudoti visas galimybes, siekiant paįvairinti ugdymo procesą.
Adomo Mickevičiaus licėjus - Atvira naujovėms, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius gimnazija, teikianti pagrindinio ugdymo programos II dalies ir vidurinio ugdymo programos paslaugas, kurioje kiekvienas, mokydamasis pagal savo jėgas, gebėjimus ir polinkius, patirdamas mokymosi džiaugsmą, išsiugdo polinkį mokytis visą gyvenimą, įgyja šiuolaikinę kompetenciją, leidžiančią jam pasiekti jo gyvenime užsibrėžtų tikslų ir pasiekti aukštesnę nei turėtą gyvenimo kokybę.
Karaliaus Mindaugo mokykla - Šiuolaikinė mokykla, teikianti kokybišką, standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį išsilavinimą, padedanti mokiniui būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu mokytis visą gyvenimą.
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla - valstybinė menų gimnazija, kurioje, integruojant skirtingas meno sritis ir taikant įvairias mokymo(si) aplinkas, savo gebėjimus plėtoja ir ugdosi konkurso būdu priimti ryškius meninius gabumus turintys šalies ir užsienio mokiniai. Mokyklos abiturientai ir absolventai įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, kurios suteikia galimybę studijuoti šalies ir užsienio meninio profilio aukštosiose mokyklose, sėkmingai konkuruoti baleto artisto darbo rinkoje.
Naujamiesčio vidurinė mokykla - nuolat besimokanti organizacija, daugiakultūrėje, saugioje, dinamiškoje ugdymo(si) aplinkoje auginanti sėkmingus savo ir Lietuvos ateities kūrėjus.
Naujininkų vidurinė mokykla - Šiuolaikiška, saugi, patraukli mokytis, sava ir savita progimnazija, teikianti mokiniams ugdymą pagal priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, sudaranti sąlygas ugdytis įvairių poreikių turintiems vaikams.
Vytės Nemunėlio pradinė mokykla - pradinė mokykla teikianti pradinį ugdymą, skatinanti teigiamą motyvaciją, ugdanti asmenybę, galinčią nuolat tobulinti savo gebėjimus.
Salomėjos Nėries gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Ozo gimnazija - tradicinio ir nuotolinio mokymo(si) bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir etnokultūros nuotoliniu būdu mokomi laikinai iš Lietuvos išvykę vaikai.
Panerių pagrindinė mokykla - Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas.
Pavilnio pagrindinė mokykla - moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.
Pavilnio progimnazija - Bendruomeniška mokykla, kiekvienam suteikianti galimybę įgyti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą.
Vilniaus Pelėdos pradinė mokykla - mokykla, kurios bendruomenėje svarbus ir gerbiamas kiekvienas jos narys. Pradinės mokyklos misija – ugdyti kūrybingus, laisvus, atsakingus Lietuvos piliečius.
Pilaitės gimnazija - demokratiškai organizuota, aukštos kultūros, moderni, kūrybiška, atvira kaitai ir inovacijoms organizacija, užtikrinanti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę.
Emilijos Pliaterytės progimnazija - patraukli, atvira bendruomenei, prieinama visiems siekiantiems pagrindinio išsilavinimo, visaverčio demokratinės visuomenės piliečio ugdytoja, teikianti kokybišką išsilavinimą ir suteikianti plačias galimybes kiekvieno moksleivio pozityviai saviraiškai. Šilti, jaukūs ir saugūs namai visiems nuoširdžiai bendraujantiems šios bendruomenės nariams.
Aleksandro Puškino vidurinė mokykla - nuolat atsinaujinanti, atvira naujovėms bendrojo ugdymo mokykla, puoselėjanti bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias, tarpkultūrines vertybes bei taikanti Humanistinės kultūros ugdymą menine veikla sampratos elementus.
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija - visos dienos mokykla vardan vaiko turinčio savo gyvenimo viziją. Mokykla, kurioje puoselėjamas visuminis ugdymas kokybiškam pradiniam ir pagrindiniam išsilavinimui saugioje, demokratiškoje, bendruomeniškoje, tobulėjimą skatinančioje aplinkoje.
Radvilų gimnazija - demokratiška, moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti bendražmogiškąsias vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę švietimo įstaiga.
Ryto progimnazija - mokykla, užtikrinanti galimybę visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.
Salininkų gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.
Santaros gimnazija - tai prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą atsakomybės kultūros, bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir vertybinių nuostatų puoselėjimu.
Saulėtekio vidurinė mokykla – bendrojo lavinimo mokykla, kurioje šiuolaikiškai modernus ugdymo procesas leidžia moksleiviams įgyti aukštą dalykinę kompetenciją, bet, atsisakant paplitusio deklaratyvumo, ir pagrindines humanistines vertybes, kurias reglamentuoja naujausi švietimo reformos dokumentai.
Sausio 13-osios progimnazija - sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.
Senamiesčio vidurinė mokykla - bendrojo lavinimo švietimo įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį ugdymą. Siekiama, kad klestėtų visapusiškas (moksleivių ir jų tėvų) švietimas, sveikos gyvensenos, sportinis ir dvikalbis ugdymas bei tradicijas puoselėjanti bendruomenė.
Senvagės gimnazija - humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė. Gimnazija atvira visuomenei ir demokratiškai organizuota, nuolat besimokanti mokykla, siekianti atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus, mokanti mokytis, siūlanti įvairias saviraiškos formas.
Sietuvos progimnazija - motyvuota ir nuolat besimokanti, atvira iššūkiams ir naujovėms, aktyvi ir glaudžiai bendradarbiaujanti, saugią mokyklą kurianti bendruomenė.
Vladislavo Sirokomlės gimnazija – nuolat kryptingai besimokanti, sutelkianti bendruomenę gimnazija, ugdanti atvirą, kūrybingą, atsakingą ir besivadovaujančią humanistinėmis vertybėmis asmenybę.
Pranciškaus Skorinos gimnazija - vienintelė Lietuvoje bendrojo lavinimo mokykla baltarusių mokomąja kalba. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija atvira naujovėms, tačiau pabrėžia savo unikalumą, vertybes, kurias šimtmečiais puoselėjo visuomenė. Ji moko mus mąstyti, aktyviai gyventi ir kurti.
Spindulio progimnazija - Bendruomeniška, draugiška ir atvira, siekianti kiekvieno aukštesnių rezultatų, profesionaliai ugdanti harmoningą ir atsakingą asmenybę kūrybiškoje aplinkoje, progimnazija.
Simono Stanevičiaus progimnazija - nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, teikianti bendruomenės nariams kokybiškas edukacines paslaugas mokykla. Mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys, priklausomai nuo savo gebėjimų, polinkių, interesų, galėtų sėkmingai mokytis, veikti, kurti.
Šaltinio pagrindinė mokykla - vieta ugdanti išsilavinusią, dorą, kūrybingą, laisvą, sugebančią integruotis į socialinę aplinką asmenybę, padedanti ugdytis gebėjimus, būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje; ugdanti sveiką ir sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, tautos kultūros pagrindus asmenybę.
Šeškinės pradinė mokykla - saugi, orientuota į vaiką, turinti tinkamas sąlygas optimaliausiam ugdymui(si), puoselėjanti tradicijas ir atvira kaitai. Mokykla, teikdama kokybišką pradinį išsilavinimą, kurdama šiuolaikišką ir saugią mokymosi aplinką, siekia atskleisti vaiko kūrybines galias, moko jį pažinti, atrasti ir pasirinkti.
Šolomo Aleichemo gimnazija - Moderni, atvira pokyčiams gimnazija, saugioje ir jaukioje aplinkoje teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą, bendradarbiaujanti su šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis. Ugdyti maksimaliai savo gebėjimus atskleidžiančią savarankišką ir humanišką asmenybę, motyvuotą ateities karjerai, puoselėjančią tautinį savitumą. Asmenybę, kuri būtų visapusiškai integruota į Lietuvos socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą.
Grigiškių Šviesos gimnazija - saugi, atvira kaitai, moderni, aukštos kultūros ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas, kad visiems gimnazijos bendruomenės nariams būtų gera, kad atsiskleistų kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumas ir kad kiekvienas bendruomenės narys pagal savo gebėjimus ir polinkius įgytų šiuolaikines kompetencijas.
Šviesos pradinė mokykla - inovatyvi, fiziškai ir emociškai saugi, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo(si) aplinka, kurioje teikiamas kokybiškas ugdymas, orientuotas į holistinį asmens augimą.
Taikos progimnazija - saugi, tolerantiška, besimokanti mokykla, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius ir įteigianti nuostatą, kad kiekvienas žmogus yra unikali asmenybė.
Trakų Vokės gimnazija - dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
Tuskulėnų gimnazija - švietimo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas kartu su kryptingu dailės bei scenos menų ugdymu. Gimnazija kuria sveiką ir saugią mokymosi aplinką, ugdo humanišką, išsilavinusią, pilietiškai aktyvią, kūrybišką, savarankišką ir siekiančią bendradarbiauti asmenybę.
Užupio gimnazija - užupietiškos dvasios, pokyčiams ir iššūkiams atvira, savitas ir Vilniaus tradicijas sauganti bei puoselėjanti švietimo įstaiga, ugdanti asmenybę, gebančią integruotis į ketvirtosios industrinės revoliucijos dinamišką pasaulį.
Antano Vienuolio progimnazija - Moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.
Petro Vileišio progimnazija - šiuolaikiška, bendruomeniška, besimokanti progimnazija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę. Pagarba, rūpinimusi, reiklumu ir iniciatyvumu grįstoje aplinkoje sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą, skatinant vaiko galias atitinkančią visapusę – intelektinę, emocinę, socialinę, fizinę – brandą.
Antakalnio progimnazija – mokykla, kurioje kuriama smagi vaikystės bei mokymosi aplinka. Mokykla, lyg šeima, kur mokymasis yra kasdienio gyvenimo dalis.
Laisvės gimnazija - laisvą ir kūrybišką ateities asmenybę ugdanti inovatyvi gimnazija. Per formalias ir neformalias kūrybines veiklas inovatyvioje aplinkoje leidžia patirti sėkmę, ugdo dorą asmenybę, gebėsiančią veikti ateities visuomenėje.
Minties gimnazija - keturmetė bendrojo lavinimo įstaiga, įgyvendinanti kokybišką pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo programų bei neformalaus švietimo ugdymą, bendradarbiaujanti su įvairiais socialiniais partneriais ir veikloje besivadovaujanti demokratinėmis bei humanistinėmis vertybėmis.
Vilnios pagrindinė mokykla - savita, atvira nuolatinei kaitai, besimokanti kaip organizacija ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagrindinė mokykla.
Viršuliškių mokykla - tai darnios ūgties mokykla, kurioje dirba bendradarbiaujanti kūrybinga ir sveiką gyvenseną propaguojant mokyklos bendruomenė.
Vytauto Didžiojo gimnazija - užtikrinanti efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi, atvira pozityviai kaitai. Tai siekianti tobulėti organizacija, puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių sąlygų, suteikianti visapusiškų žinių, padėsiančių jauniems žmonėms rasti savo vietą Lietuvoje ir Europoje. Mokyklos bendruomenė bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla.
Vyturio pradinė mokykla - pradinio ugdymo institucija, kuri gimtosios kultūros erdvėje ugdo XXI amžiaus pilietį – harmoningą, sąmoningą, kultūringą, socialiai aktyvų bei įvaldžiusį šiandienos pradinukui būtinas kompetencijas ir trokštantį jas plėtoti.
Žaros gimnazija - kokybiško pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo mokykla, kurioje užtikrinima kiekvieno mokinio mokymosi pažanga.
Žemynos gimnazija - saugi ir jauki jauno žmogaus formavimo oazė, kurioje ugdomi talentingi vaikai.To pasiekiame, nes veiksmingas, darnus, atsakingas pedagogų kolektyvas garantuoja,kad gimnazijoje ugdomas atviras pasauliui Lietuvos pilietis,kad tenkinami mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiai,kad padedama mokiniui įsigyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį išprusimą, dorinę, tautinę, pilietinę brandą.
Žemynos progimnazija - patikimas ugdytojas, draugas, partneris, ugdantis mokinį –gebantį įsivertinti, kelti tikslus ir jų siekti, realizuoti ne tik akademinius, bet ir socialinius gebėjimus sveikoje aplinkoje – ir sutelkiantis mokinių tėvus bendram tikslui, bendrai veiklai.
Žėručio pradinė mokykla - teikia pradinį ugdymą 6 – 11 metų vaikams. Čia ugdomas aktyvus, kūrybingas, raštingas ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgyjantis vaikas, sėkmingai tęsiantis mokymąsi aukštesnėje pakopoje. Nuo antros klasės vyksta ankstyvasis anglų kalbos mokymas.
Žiburio pradinė mokykla - šiuolaikiška, atvira naujovėms, draugiška, saugia pradinio ugdymo mokykla kiekvienam besimokančiam bendruomenės nariui.
Žydų vidurinė mokykla Menachemo namai - nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas rusų ir lietuvių kalbomis.
Žirmūnų gimnazija - atvira, demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, gebanti išsaugoti tautiškumą integruojantis į Europos Sąjungą ir pasaulį.
Žvėryno gimnazija - šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla - puoselėjanti kūrybiškumą, tradicijas, toleranciją, pilietiškumą, ugdanti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.
Atžalyno“ mokykla-darželis - inovatyvi, efektyviai vykdanti savo misiją. Atvira kaitai, nuolat besimokanti ir tobulėjanti. Mokykloje-darželyje dirba kompetentingi mokytojai, moderni ugdymo(si) aplinka.
Aušros“ mokykla-darželis - Moderni ir atvira naujovėms ugdymo institucija, turinti savitą ugdymo sistemą. Tai kūrybinga ir tolerantiška bendruomenė, besiremianti tvirtomis vertybinėmis nuostatomis.
Darželis - mokykla „Saulutė“ - švietimo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lenkų ir rusų kalbomis bei pradinį ugdymą rusų kalba. Mūsų tikslas užtikrinti kokybišką ir lankstų ugdymą, atsižvelgiant į individualius vaiko ugdymo poreikius.
Darželis - mokykla „Vaivorykštė“ - ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio išsilavinimo įstaiga, orientuota į pažangios visuomenės poreikius, ugdanti vaiką bendruomenei, visuomenei, valstybei
Darželis-mokykla „Dainorėliai“ - Pažangi mokykla šiuolaikiniam vaikui ,grindžianti savo veiklą švietimo turinio įvairove bei socialinių partnerių iniciatyvomis.
Darželis-mokykla „Lokiukas“- Tautinių mažumų mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą, turinti patirtį dirbant su įvairių tautybių mokiniais, puoselėjanti visų tautinių mažumų moksleivių integracijos į šalies pilietinę visuomenę prioritetus, dirbanti modernioje ir saugioje mokymosi aplinkoje. Įstaigos pedagogai, įvaldę komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, orientuoja mokinius į kintančius visuomenės poreikius. Ugdymas pagrįstas tolerancijos, pilietiškumo ir tautiškumo principais, skatinančiais nuolatinį mokinio ir mokytojo tobulėjimą ir bendradarbiavimą.
Darželis-mokykla „Šaltinėlis“- mokykla, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, teikia valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Darželis-mokykla „Svaja“ - mokykla yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti valstybinė švietimo įstaiga, kuri teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir pradinį mokymą, įvairias papildomojo ugdymo programas, dirba pagal individualų ugdymo planą, rengia sėkmingam mokymuisi pagrindinėse ir vidurinėse šalies ir užsienio mokyklose.
Darželis-mokykla „Vilija“ - įstaiga, kuri niekada nesustoja tobulėti ir „koja kojon“ žengia su besikeičiančiais ugdytinių ir jų tėvų poreikiais. Įstaiga – kurianti demokratišką, šiuolaikišką ir saugią aplinką, leidžianti atskleisti ugdytiniams savo individualius gebėjimus, realizuoti savo norus bei poreikius.
Vaduvos darželis-mokykla - Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas.
Volungės darželis-mokykla - vieta, kurioje gera mokytis gyvenimui, džiaugtis buvimu mokykloje ir laikyti jį prasmingu. Kiekvienas dalyvaujantis darželio-mokyklos gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria sėkmę, siekdamas asmeninės brandos. Volungė – smagaus mokymosi – darželis – mokykla.
Žaliakalnio darželis-mokykla – kokybiškas švietimo paslaugas teikianti, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo įstaiga, kurioje bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo(si) saugioje, jaukioje, patrauklioje aplinkoje.
Atgajos“ specialioji mokykla - atvira, besimokanti bendruomenė, kurioje vaikas suvokiamas kaip asmenybė. Mokyklos tikslas - mokiniams, turintiems įvairius raidos sutrikimus ir kompleksinę negalią, sudaryti tinkamas sąlygas socializacijai visuomenėje.
Gijos“ jaunimo mokykla - prasmės, atradimų, mokymosi ir gyvenimo sėkmės, gerų permainų vaikų gyvenime ir veikloje siekianti, bendruomenės susitarimais, rūpestingais tarpusavio santykiais savo veiklą grindžianti mokykla.
"Vilties" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras - yra biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurioje švietimo ir socialinės globos paslaugos sudaro gerą motyvacinę erdvę mokytis kiekvienam neįgaliam asmeniui (nuo 3 metų ) pagal savo galimybes, o dirbančiam – įgyti platų spektrą profesinių įgūdžių ugdymo bei socialinių paslaugų srityse.
Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla - patraukli technologinio profilio mokykla – patikimas garantas mokiniams, nepritapusiems tradicinėje mokykloje.
Maironio progimnazija - Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas.
Juventos“ gimnazija - teikianti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinanti kiekvienam mokiniui atitinkančias jo amžių, interesus, gebėjimus mokymosi aplinkas, įgalinančias įgyti aukštus standartus atitinkančius dalykinių ir inžinerinės kompetencijų ir lengvai integruotis į Lietuvos ir Europos visuomeninį gyvenimą.

 


Susijusios naujienos:


Komentarai

Reklaminis skydelis

Naudingos nuorodos

ManoIT.lt

Mūsų draugai

It naujienos

Deviceinformed